Lietošanas un privātuma noteikumi

Par pakalpojumu

Ar Pasta Staciju var nosūtīt sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 31,5 kg, un kuru maksimālie izmēri ir 60x60x60 cm uz vecās paaudzes termināliem un 38x38x60 cm uz jaunās paaudzes termināliem.

Pasta Stacijas darbojas saskaņā ar Pasta likumu, tādēļ sūtījumiem ir jāatbilst tajā minētajām prasībām.

Kā iepakot sūtījumus?

 1. Vienā Pasta Stacijas nodalījumā drīkst ievietot tikai vienu paciņu. Ja vēlaties nosūtīt vairākus priekšmetus, tie ir jāiepako kā viens sūtījums vai arī jāizmanto vairāki nodalījumi.
 2. Sūtījumiem jābūt iepakotiem tā, lai sūtījuma saturam nebūtu iespējams piekļūt, nesabojājot sūtījuma iepakojumu.
 3. Nosūtītājs pats ir atbildīgs par atbilstošu sūtījuma iepakošanu gadījumā, ja tiek pārsūtīti trausli, plīstoši priekšmeti.
 4. Sūtījumam jābūt iepakotam tā, lai pārvadāšanas procesā no tā nekas nevarētu izkrist, izbirt, kā arī – lai gadījumā, ja sūtījuma iekšpusē atrodas kāds priekšmets ar asām malām, tas nevarētu caurdurt vai pārplēst iepakojumu.
 5. Kastēm jābūt triecienizturīgām, ar līdzeniem (vienādiem) stūriem, dodot priekšroku jaunām (vēl neizmantotām) kastēm. Priekšmets tiek ievietots kastē, tukšā daļa iepakojumā tiek aizpildīta ar iepakošanas materiālu, kas neļautu priekšmetam kastē kustēties, saplīst u.tml. Aizliegts ievietot kastē preci, kuras svars pārsniedz svaru, ko var izturēt pati kaste.
 6. Trauslus priekšmetus jāiepako atsevišķi (burbuļplēvē, vatē u.tml.) un tad jāievieto kastē, lai tie, saskaroties ar kastes malām pārvadājuma laikā, netiktu bojāti.
 7. Iepakošanas materiāli (burbuļplēve, gofrētais kartons, vate, skaidas, speciālas fiksējošās putas, kuras izsmidzināt tukšumā starp kasti un preci u.tml.) jāizmanto pietiekamā daudzumā, lai prece iepakojumā tiek stabili fiksēta.
 8. Preces, kas ir jūtīgas pret mitrumu un putekļiem, jāieliek plastmasas maisā.
 9. Mazus priekšmetus, aksesuārus un detaļas, vispirms jāievieto maisos (vai citos tiem piemērotos iepakojumos) un pēc tam kastē.
 10. Jāizmanto izturīga līmlente (kastei jābūt pārsietai trīs slāņos, no augšpuses un pamatnes).
 11. Cilindra formas sūtījumiem jābūt stipram iekšējam korpusam, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem;
 12. Viengabala, gludas, tīras, neplīstošas preces (dēļi, plāksnes, skārdenes, cilindri u.tml.) bez asiem un uz āru izvirzītiem stūriem vai daļām, drīkst būt atdotas uz nosūtīšanu bez iepakojuma.
 13. Pēc pakas noformēšanas un apmaksas tiešsaistē, ir jāizdrukā uzlīme/pavadlapa un jāpiestiprina pie paciņas tā, lai netiktu aizsegts, saburzīts vai sabojāts svītru kods. Vēlams svītru kodu līmēt uz paciņas līdzēnās virsmas.

Kādus priekšmetus aizliegts sūtīt?

 1. Priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta terminālu apkalpojošajiem darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;
 2. Narkotiskās vai psihotropās vielas;
 3. Sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas;
 4. Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofīlija, pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība;
 5. Dzīvniekus, izņemot bites, dēles vai zīdtauriņu kāpurus;
 6. Pārtikas produktus, kas ātri bojājas;
 7. Naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas vai juvelierizstrādājumus;
 8. Vākus un apvalkus, kas var krist nost no spaiņiem, kārbām u.tml., tādējādi radot lielu iespējamību bojāt blakus esošos iepakojumus;
 9. Iepakojumus, kas ir atvērti, piemēram, dāvanu maisiņus;
 10. Pie iepakojuma piestiprinātu preci, kurai nepietika vietas iepakojumā. Šādā situācijā jāizvēlas lielāks iepakojums, kurā ietilpst visa nosūtāmā prece un vieta amortizējošam materiālam, ja nepieciešams;
 11. Izmēros ļoti mazus sūtījumus - nosūtot sūtījumus, kuru izmēri ir mazāki par 10 x 15 cm, ieteicams iepriekš sazināties ar Klientu atbalsta dienestu, raksturot sūtījumu, lai pārliecinātos, ka neradīsies risks mazo izmēru dēļ piegādes procesā to nozaudēt;
 12. Sūtījumu, kura ārējais iepakojums nevar izturēt testa kritienu no 80-90 centimetru augstuma;
 13. Asus priekšmetus, preces, kurām ir asas malas/šķautnes, kas nav iepakotas tā, lai pasargātu apkārtējo vidi no bojājumiem (citus blakus esošos iepakojumus, kurjeru preces pārvietošanas laikā).

Pasta sūtījumi, kurus atbilstoši Pasta likumam aizliegts pārsūtīt, konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, par konfiskāciju paziņojot sūtītājam.

Sūtījumu atvēršana gadījumos, ja rodas aizdomas par satura neatbilstību Pasta likumam:

Ja kādam pasta terminālu darbiniekam rodas aizdomas par sūtījuma neatbilstību Pasta likumam, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs, sasaucot atbilstošu komisiju, atvērt sūtījumu un sastādīt aktu par sūtījuma atvēršanu. Aktā par pasta sūtījuma atvēršanu, priekšmetu izņemšanu no pasta sūtījuma vai to iznīcināšanu norāda:

 1. Sūtījuma atvēršanas vietu un datumu;
 2. Sūtījuma atvēršanas iemeslu;
 3. Sūtījuma svaru pirms atvēršanas;
 4. Sūtījumā esošo priekšmetu aprakstu;
 5. Glabāšanā nodoto izņemto priekšmetu nosaukumus, daudzumu un vērtību;
 6. Sūtījuma svaru pēc atsevišķu priekšmetu izņemšanas;
 7. Iznīcināto priekšmetu daudzumu, vērtību un iznīcināšanas veidu;
 8. Komisijas locekļu vārdus, uzvārdus, amatus.

Sūtītājs tiek informēts par sūtījuma atvēršanu un tālākajām darbībām.

Vispārīgie lietošanas noteikumi

Pasta termināli „Pasta Stacija” ir VAS „Latvijas Pasts” pakalpojums, kas nodrošina paku sūtīšanu un saņemšanu īpaši izveidotās iekārtās ar vairākiem dažādu izmēru nodalījumiem un datora vadību.

 1. VAS „Latvijas Pasts”, turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs, nodrošina pasta terminālu „Pasta Stacija” darbību, organizē sūtījumu nogādāšanu līdz sūtījuma saņēmējam, kā arī nodrošina klientu atbalsta servisa darbību.
 2. Pasta terminālu lietošanas noteikumi ir saistoši visiem to lietotājiem.
 3. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus; šo noteikumu grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie publicēti pasta terminālu mājas lapā suti.pastastacija.lv
 4. Izmantojot “Pasta Stacija” pakalpojumus kā nosūtītājs, lietotājs piekrīt saņemt informatīvas īsziņas par savu sūtījumu statusiem un “Pasta Stacija” jaunumiem, kā arī īpašajiem piedāvājumiem.
 5. Ja pēc īsziņas saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja (ja šī īsziņa nav saistīta ar sūtījumu piegādes statusu), Pasta terminālu lietotājs vēlas atteikties no turpmāku īsziņu (kuras definējamas kā mārketinga aktivitāte) saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja, lietotājam ir visas tiesības to darīt, informējot par to Pakalpojumu sniedzēja klientu atbalsta dienestu pa tālruni +371 67008001 vai e-pastu info@pasts.lv.
 

Sūtījuma kompensācijas izskatīšana kārtība:

Pasta Stacijas darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.227 Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu izdoti saskaņā ar Pasta likuma 47.panta otro daļu.

 1. Pretenzija tiek izskatīta 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un klientam tiek sniegta atbilde vai pretenzija tiek uzskatīta par pamatotu (kompensācija tiek piešķirta vai nav pamatoti iesniegta pretenzija).
 2. Sūtījuma nozaudēšanas gadījumā - pēc pamatotas pretenzijas iesniegšanas (sūtījuma iepakojums un saturs atbilst Pasta Stacijas lietošanas noteikumiem) kompensācijas summa tiek izmaksāta sekojoši:
  • Neapdrošināts sūtījums - kompensācijas izmaksas līdz 265 EUR uzrādot maksājuma apliecinošu dokumentu - kvīti / rēķinu/ MU;
  • Neapdrošināts sūtījums - neuzrādot maksājuma apliecinošu dokumentu – 48,45 EUR.
 3. Sūtījuma satura bojājuma vai iztrūkuma gadījumā – pēc pamatotas pretenzijas iesniegšanas (sūtījuma iepakojums un saturs atbilst Pasta Stacijas lietošanas noteikumiem) kompensācija tiek izmaksāta sekojoši:
  • Pilnīgi bojāts sūtījuma saturs vai iztrūkums – kompensācija tiek izmaksāta pamatojoties uz iepriekš minēto punktu par kompensāciju nozaudēšanas gadījumā;
  • Daļēji bojāts sūtījuma saturs vai iztrūkums – kompensācija tiek izmaksāta tikai par bojātas vai iztrūkstošas preces vērtībā, kas nepārsniedz iepriekšējā punktā norādītās summas.
 4. Kompensācija tiek izmaksāta 1 mēneša laikā pēc pretenzijas saņemšanas brīža.
 5. Nepamatotai pretenzijai netiek piešķirta kompensācija.

Pasta terminālu lietotāji, to tiesības un atbildība

 1. Pasta terminālu „Pasta Stacija” lietotāji ir jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas paku nosūtīšanai vai saņemšanai izmanto pasta terminālus.
 2. Par pasta terminālu lietotāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.
 3. Pasta terminālu lietotājiem ir tiesības izmantot pasta terminālu sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
 4. Sūtījuma saņēmēja pienākums ir ierasties izņemt sūtījumu 5 dienu laikā kopš brīža, kad viņš saņēmis paziņojumu SMS veidā uz savu mobilo tālruni.
 5. Pasta terminālu lietotāji ir atbildīgi par informācijas patiesumu, ko tie norāda pasūtījuma noformēšanas brīdī; Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par nepareizi piegādātiem sūtījumiem, ja sūtītājs ir norādījis kļūdainu saņēmēja pasta terminālu vai kontaktinformāciju.
 6. Katrs pasta terminālu lietotājs ir personīgi atbildīgs par pasta terminālā ievietotajiem sūtījumiem un to atbilstību pasta pārvadājumu prasībām, kas minētas Pasta likumā un šajos pasta terminālu lietošanas noteikumos.
 7. Pasta terminālu lietotājiem ir tiesības uzzināt sūtījuma atvēršanas iemeslu gadījumos, kad Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Pasta likumam ir veicis pasta sūtījuma atvēršanu.
 8. Pasta terminālu lietotāji piekrīt, ka sūtījumu saņemšanas un ievietošanas brīdī drošības nolūkos tiek veikti videouzņēmumi ar iekārtā iebūvēto novērošanas kameru.
 9. Ja klients ir tiešsaistē ir noformējis, apmaksājis sūtījumu un nav ievietojis to pasta terminālā, klientam ir tiesības no pakalpojuma atteikties un saņemt atpakaļ pilnu pakalpojumu maksu sazinoties ar klientu servisu.
 10. Problēmu gadījumā pasta terminālu lietotājiem ir tiesības griezties pie Pakalpojumu sniedzēja, zvanot uz klientu atbalsta centru, elektroniski rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv vai ierodoties Pakalpojumu sniedzēja birojā, pēc adreses - Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
 11. Izvēloties saņemt sūtījumu pasta terminālā, kuram ir norādīta atzīme "privāts", saņēmējam ir patstāvīgi jāpārliecinās, ka viņam ir pieeja pie šī termināla. Gadījumā, ja saņēmējam nav pieejas pie privātā termināla, šis sūtījums tiks pārvirzīts uz tuvāko publiski pieejamo pasta termināli.

Pakalpojumu sniedzēja atbildība un tiesības

 1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sūtījumu piegādei, kā arī zvanu centra darbībai izmantot ārpakalpojumus.
 2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs par pakalpojuma sniegšanu no termināla lietotāja pieprasīt samaksu, nodrošinot lietotājam informāciju par pakalpojuma maksu.
 3. Gadījumā, ja terminālu lietotājs neierodas izņemt savu sūtījumu 5 dienu laikā, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izņemt sūtījumu un nogādāt to savā noliktavā, par to informējot termināla lietotāju.

Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk - PSK), vienotās reģistrācijas Nr. 42103050328, juridiskā adrese Noliktavu ielā 9, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67853000, e-pasts: info@pasts.lv.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Klientu serviss (zvanu centrs). Zvanot pa tālruni 67853001, rakstot e-pastu uz info@pasts.lv vai vēršoties  juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod  jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • biroju, Klientu servisa apmeklētājiem; 
 • biroja, noliktavas, darbiniekiem;
 • uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

PSK rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus ( interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus .

4. Personas datu apstrādes nolūki

PSK apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai; 
 • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:
 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

PSK apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu .

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

PSK apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas  leģitīmās (likumīgās) intereses.

likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt sūtījumu piegādes pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
 • analizēt  mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu  mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus  sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

7. Personas datu apstrāde

PSK apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

PSK attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām  darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas sūtījumu piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus,  sadarbības partneri apstrādā  rīcībā esošos Klienta personas datus, sadarbības partneri ir uzskatāmi par  datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un  ir tiesības nodot  sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

PSK sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar  prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei  uzdevumā.

8. Personas datu aizsardzība

PSK aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

PSK neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos  likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs  likumīgās intereses. 

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

PSK nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

11. Personas datu glabāšanas ilgums

PSK glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz  likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē  Klientu servisā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu; 
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā).

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu,  pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

PSK atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

PSK nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot pašapkalpošanās portālā suti.pastastacija.lv,  pakalpojumu pieteikšanas formās,  pakalpojumu portālos/lietotnēs,  un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67853000, rakstot uz e-pastu klientuserviss@postervice.lv vai klātienē Klientu servisā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - pašapkalpošanās portālā suti.pastastacija.lv, zvanot uz Klientu servisu 67853000, rakstot uz e-pastu klientuserviss@postervice.lv vai klātienē Klientu servisā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

14. Saziņa ar Klientu

PSK veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā suti.pastastacija.lv).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi  veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) –  pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis -  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts:  rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients ir autorizējies Klientu kabinetā vai e-parakstu – nav nepieciešama papildu Klienta autorizācija, ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;
 • Kontakpersonas – pārdevēji.

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par  un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas)  veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu  un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pašapkalpošanās portālā suti.pastastacija.lv,  pakalpojumu pieteikšanas formās,  pakalpojumu portālos/lietotnēs,  un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā  pašapkalpošanās portālā suti.pastastacija.lv;
nosūtot e-pastu uz adresi info@pasts.lv;
zvanot uz Klientu servisu 67853000;
klātienē Klientu servisā.

PSK pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka  var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

16. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

PSK mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko nenes atbildību.

17. Citi noteikumi

PSK ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā  pašapkalpošanās portālā suti.pastastacija.lv, kā arī - ievietojot  mājaslapā, norādot rēķinos.

Noteikumi un tiesību atruna pēdējo reizi aktualizēti 15.05.2018.